Na lokalnim izborima glasački listić A2 formata

Izbori su sve bliže a u Pirotu se nove stranke i udruženja građana otvaraju skoro svakodnevno a mnogo je i onih partija koje otvaraju prostorije uoči izbora. Veliki broj političkih opcija uslovio je i manjak kreativnosti pa su uglavnom svi “za Pirot”, samo se prefiksi razlikuju što će birače buniti. Takođe, ogroman broj stranaka i udruženja će učestvovati na izborima pa problem može da predstavlja i veličina izbornog listića. Kako bi se ovi problemi unapred rešili, iz RIK-a su odlučili da svaka opcija bude pod posebnim brojem (što je standardno) ali i da ime nosioca liste i slogan budu drugačije boje. Onda je usledio problem nedostatka boja pa se posegnulo i za različitim tehnikama bojenja pa će se na listiću naći voštane boje, tempere, akvarel… Ogroman broj potencijalnih učesnika na lokalnim izborima je zahtevao da se font slova smanji ali kako slabovidi ne bi bili diskriminisani odlučeno je da glasački listić bude A2 formata, dimenzija 420x594mm, što je i praktično jer će neiskorišćeni listići moći da se koriste kao papir za slikanje ili tapete za zidove, zbog njihovog kolorita.

TanPir, 25.02.2020 @ 17:54, Stranimir Glasović

Leave a Reply